با سلام

تا حالا فکر کردید بیشترین سوالاتی که به ذهن غیر ایرانی ها در مورد ایران خطور می کنه چیه؟

همونطور که میدونید وقتی عبارتی رو در گوگل سرچ می کنید، به محض این که بخشی از عبارت رو وارد کنید گوگل چند تا از عباراتی که با نوشته ی شما شروع شده و بیشترین فراوانی رو در
حالا اگر عبارت why Iran رو وارد کنید فکر می کنید بیشترین سوالات چی بوده؟

بین جستجوهای پیش از این داشته، به ترتیب فراوانی پیشنهاد میده.